Μενού
Your Cart

Τρόποι Πληρωμής

Καταθεση σε τραπεζικό λογαριασμό


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
205/708548-67
IBAN:GR5601102050000020570854867 
BIC SWIFT ETHNGRAA

(δικαιούχος Ζαχαριουδάκη Φωτεινή)

EUROBANK 
0026.0276.26.0102058229 
IBAN: GR9502602760000260102058229

(δικαιούχος Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος)ALPHA BANK
788-00-2310040788 IBAN:GR0301407880788002310040 788 
BIC SWIFT 
CRBAGRAA

(δικαιούχος Ζαχαριουδάκη Φωτεινή)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αρ.Λογαριασμού: 5750-063472-627
ΙΒΑΝ: GR51 0172 7500 0057 5006 3472 627
(δικαιούχος Ζαχαριουδάκη Φωτεινή)